Resans två största laxar för vår del blev dessa på 11,2 resp 10,4 kg